Antal besökare: Website Hit Counters

Välkommen till Arnes Allservice i Dalby

Arnes Allservice"Är gräset grönare på andra sidan?"

Behöver ni hjälp med trädgårdsarbete? Vi utför olika typer av trädgårdsskötsel, exempelvis:

  • Gräsklippning
  • Mossrivning
  • Häckklippning
  • Rabattskötsel
  • Lättare trädfällning
  • Mur- och plattsättning
  • Snöskottning
  • Servicetjänster så som mindre reparationer, målning, småfix etc.

Ni bestämmer hur många timmar ni vill nyttja per tillfälle, minimum är en timme/tillfälle.

Vi tar även hand om större trädgårdsområden kring företagsanläggningar. Ring eller e-posta oss för offert, förslag eller diskussion.

Glöm ej att nyttja RUT- och ROT-avdragen. Vilka innebär att ni får 30-50% av arbetskostnaden som skattereduktion. Läs mer om dessa på Skatteverkets hemsida.